Historie Jevan

Historie Jevan

Historii Jevan známe s určitostí od dob středověku, kdy patřila mezi obce na stezce mezi Prahou a Starou Kouřimí. S několika okolními vesnicemi patřily pod Černokostelecké panství. Významnou a centrální obcí byl Aldašín, ležící na území dnešního katastru Jevan.

Století  15. a 16. bylo pro zdejší kraj velmi důležité, protože přineslo počátky rybníkářství a rybářství a s tím i velký hospodářský rozvoj vesnic. V 17. století bylo během 30tileté války bohužel několik obcí včetně důležitého Aldašína vypleněno a vypáleno, počet obyvatel v regionu klesl na desetinu. Jediné Jevany se postupně dokázaly vzpamatovat a obnovit. Až do založení první republiky patřilo panství rodu Liechtensteinů.

V době první republiky se Jevany staly oblíbenou rekreační oblastí, která si udržovala vysokou kvalitu. Začalo se s výstavbou vil a hotelů a mnoho významných českých osobností politického i uměleckého světa si zde zařídilo svou letní residenci.

Více z historie na https://www.jevany.cz/