Koupání

 Kaskáda rybníků nabízí mnoho možností ke koupání s přírodními zatravněnými plážemi nebo s přístupem z lesních partií. Rybníky jsou většinou mělké s jílovitým nebo písečným dnem a jsou tak vhodné i pro děti. Blízká Vyžlovka nabízí služby velkého areálu přírodního koupaliště. Info na https://www.vyzlovka.cz/obec/index.php?odkaz=koupaliste